Môn Văn Lớp: 8 Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu.“ Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu.“ Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?”(Trích SGK Ngữ Văn 8, tập hai, NXB GD Việt Nam)Câu 1.Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm chứa đoạn văntrên. Câu 2.Xác định và nêu tác dụng củamột biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eva 1 tuần 2021-09-15T21:53:16+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. câu 1: 

  * đoạn văn trên được trích trong tác phẩm: Hịch tướng sĩ

  * tác giả: Trần Quốc Tuấn

  * hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm chứa đoạn văn trên: Nửa cuối thế kỉ XIII, chỉ trong ba mươi năm (1257 – 1287), giặc Mông – Nguyên đã ba lần kéo quân sang xâm lược nước ta. Lúc bấy giờ thế giặc rất mạnh, muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân. Trần Quốc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc

  câu 2: 

  * biện pháp tu từ: liệt kê

  * tác dụng: Nhằm kể ra những hậu quả chúng ta phải chịu khi vẫn có tư tưởng cầu an hưởng lạc, mất cảnh giác của các tướng sĩ

  ???? @ɷįᵰƫ ????

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )