Môn Văn Lớp: 8 Đoạn văn nghị luận văn học: Hãy làm sáng tỏ đoạn văn sau: DV2:Lòng yêu nước và căm thù giặc Được thể hiện trong văn bản Hịch tướng sĩ 10-12

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Đoạn văn nghị luận văn học:
Hãy làm sáng tỏ đoạn văn sau:
DV2:Lòng yêu nước và căm thù giặc Được thể hiện trong văn bản Hịch tướng sĩ
10-12 câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 1 tuần 2021-09-15T08:29:31+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Bạn tham khảo :

    Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.” Là một người con của dân tộc, Hưng Đạo Vương – Trần Quốc Tuấn cũng sở hữu lòng yêu nước nồng nàn ấy. Lòng yêu nước đó được thế hiện qua việc ông viết Hịch Tướng Sĩ nhằm động viên binh lính trong trận chiến chống Mông – Nguyên. Lòng yêu nước ấy được thể hiện qua việc ông đau lòng như cắt, nước mắt đầm đìa khi nghe tin giặc xâm lược, đất nước đứng trước thế nguy nan, giang sơn Đại Việt ta bị đe dọa. Lòng yêu nước ấy được thế hiện qua sự căm tức quân thù. Ông phải lột da nuốt gan, uống máu quân thù mới hả giận. Lòng yêu nước ấy được thế hiện qua việc ông sẵn sàng chết vì Tổ Quốc. “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này giấu trong da ngựa, ta cũng vui lòng.” Và cũng chính lòng yêu nước ấy, trở thành sĩ khí cố vũ cho quân lính đấu tranh. Lòng yêu nước của ông đã khiến cho Trần Quốc Tuấn trở thành lãnh đạo tài ba trong cuộc chiến chống quân thù. Lòng yêu nước ấy khiến chúng ta bảo vệ thành công đất nước. Và nó cũng khiến ông trở thành một trong mười vị tướng tài ba nhất lịch sử nhân loại.

    @Heliphan02

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )