Môn Văn Lớp: 8 đoạn văn có 1con ếch sống lâu ngày trong 1 giếng nọ xung quanh nó chỉ có vài con cua ếch bé nhỏ.Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồ ộp làm .khiến

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: đoạn văn có 1con ếch sống lâu ngày trong 1 giếng nọ xung quanh nó chỉ có vài con cua ếch bé nhỏ.Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồ ộp làm .khiến các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ ếch cứ tưởng bầu trời bé nhỏ bằng cái lắp vung còn nó thì oai như một vị chúa tể đoạn văn trên sự dụng mấy chỉ từ và nêu đặc điểm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eva 2 tuần 2022-01-09T23:57:17+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. ĐOạn văn sử dụng hai chỉ từ là nọ, kia.

     Chỉ từ  : Nọ

    => Làm thành phần phụ ngữ trong cụm danh từ “một giếng nọ”.  Ý nghĩa giúp định vị sự vật trong không gian

    Chỉ  : Kia 

    => Chỉ từ làm thành phần phụ ngữ trong cụm danh từ  “các con vật bé nhỏ kia”. Ý nghĩa giúp định vị sự vật trong không gian.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )