Môn Văn Lớp: 8 điểm) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? Cho biết thể loại, hoàn cảnh ra đời của văn bản đó. b. (2 điểm) Xét về

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: điểm) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? Cho biết thể loại, hoàn cảnh ra đời của văn bản đó.
b. (2 điểm) Xét về mục đích nói, câu “Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi,   không còn biết đến tam cương, ngũ thường.” thuộc kiểu câu gì? Xác định hành động nói và cách thức thực hiện hành động nói của câu văn.
c. (2 điểm) Trong đoạn văn trên, tác giả đã phê phán lối học nào? Hậu quả là gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-09-15T00:01:58+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a. Đoạn văn được trích từ văn bản ” Bàn luận về phép học ” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

    Thêr loại : tấu

    Hoàn cảnh ra đời : trích trong bài tấu gửi vua Quang Trung 8 – 1791 .

    b. Xét theo mục đích nói , câu “ Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi , không còn biết đến tam cương, ngũ thường . ” thuộc kiểu câu trần thuật . Hành động nói : trình bày , nêu ý kiến , thực hiện hành động nói theo cách trực tiếp .

    c.  Trong đoạn văn trên , tác giả đã phê phán lối học hình thức hòng cầu danh lợi , không còn biết đến tam cương , ngũ thường . Hậu quả là chúa tầm thường , thần nịnh hót , nước mất , nhà tan

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )