Môn Văn Lớp: 8 Có ý kiến cho rằng: “Nước Đại Việt ta là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. ” Dựa vào văn bản Nước Đại Việt Ta của Nguyễn Trãi hãy làm sá

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Có ý kiến cho rằng: “Nước Đại Việt ta là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. ”
Dựa vào văn bản Nước Đại Việt Ta của Nguyễn Trãi hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
(không chép mạng) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eliza 1 năm 2022-04-18T18:09:39+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Trong lịch sử văn học dân tộc, áng thiên cổ hùng văn “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai. Đó là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Chỉ qua đoạn trích “Nước Đại Việt ta” (Sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập 2) ta đã thấy rõ điều đó.
  “Bình Ngô đại cáo” ra đời sau khi Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn đánh tan bè lũ xâm lược nhà Minh. Bài cáo ra đời bố cáo với toàn thiên hạ chiến thắng của dân tộc, khẳng định nền độc lâp tự chủ của nước nhà đồng thời cảnh tỉnh ý thức của binh lính nhà Minh về cuộc chiến tranh phi nghĩa xâm lược nước ta.
  Văn bản Nước Đại Việt ta là phần mở đầu của bài cáo. Tuy ngắn gọn nhưng đoạn trích nêu lên những tiền đề cơ bản, làm nổi bật những quan điểm tích cực, có ý nghĩa then chốt đối với nội dung của toàn bài. Những tiền đề đó là chân lí về nhân nghĩa và chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt.
  Văn bản được mở đầu bằng những lời văn đầy nhân nghĩa:
  “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )