Môn Văn Lớp: 8 có ý kiến cho rằng đoạn trích nước đại việt ta đọc lên nghe vừa hào hùng vừa hoành tráng ( về từ ngữ, nội dung, nhiejp điệu, âm hưởng). Hãy

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: có ý kiến cho rằng đoạn trích nước đại việt ta đọc lên nghe vừa hào hùng vừa hoành tráng ( về từ ngữ, nội dung, nhiejp điệu, âm hưởng). Hãy tìm trong đoạn trích những biểu hiện của các yếu tố đó
Help me! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Margaret 1 năm 2022-04-18T23:05:27+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Đoạn trích nước đại việt ta đọc lên nghe vừa hào hùng vừa hoành tráng ( về từ ngữ, nội dung, nhịp điệu, âm hưởng) là:

  Như nước Đại Việt ta từ trước

  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,

  Núi sông bờ cõi đã chia,

  Phong tục Bắc Nam cũng khác.

  Từ TRiệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

  Cùng Hán Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương,

  Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

  Song hào kiệt đời nào cũng có.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )