Môn Văn Lớp: 8 chuyển đổi các câu chủ động sang câu bị động theo 2 cách a, mẹ nó mua cặp sách ở hiệu sách b, con chim đang đậu trên cành cây c, cô giáo đ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: chuyển đổi các câu chủ động sang câu bị động theo 2 cách
a, mẹ nó mua cặp sách ở hiệu sách
b, con chim đang đậu trên cành cây
c, cô giáo đang viết bảng
d, bố tôi đang lái xe đi làm
e, nhà nó nuôi 1 đàn lợn
f, nó thi đỗ kì thi vào THPT
g, nó đang buộc tóc
h, mùa hè đến , nó đi bơi
i, nó đang nấu cơm trong bếp
k, nó theo mẹ nó ra đồng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Piper 1 tuần 2021-09-15T09:43:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a,Mẹ nó mua cặp sách ở hiệu sách

  ⇒Cặp sách được mẹ nó mua ở hiệu sách

  ⇒Cặp sách được mua ở hiệu sách

  b,Con chim đang đậu trên cành cây

  ⇒Trên cành cây bị con chim đậu 

  ⇒Trên cành cây bị đậu

  c, Cô giáo đang viết bảng

  ⇒Bảng được cô giáo viết

  ⇒Bảng được viết

  d, Bố tôi đang lái xe đi làm

  ⇒Xe được bố tôi  lái đi làm

  ⇒Xe được lái đi làm

  e, Nhà nó nuôi 1 đàn lợn

  ⇒Một đàn lợn được nhà nó nuôi

  ⇒Một đàn lợn được nuôi

  f, Nó thi đỗ kì thi vào THPT

  ⇒Kì thi vào THPT được nó thi đỗ

  ⇒Kì thi vào THPT được thi đỗ

  g, nó đang buộc tóc

  ⇒Tóc đang được nó buộc

  ⇒Tóc đang được buộc

  h, Mùa hè đến , nó đi bơi

  i, nó đang nấu cơm trong bếp

  ⇒Cơm được nó nấu trong bếp

  ⇒Cơm được nấu trong bếp

  k, nó theo mẹ nó ra đồng

  ⇒Mẹ nó được nó theo ra đồng

 2. $#Dứa$

  a, mẹ nó mua cặp sách ở hiệu sách

  → Cặp sách được mẹ nó mua ở hiệu sách

  b, con chim đang đậu trên cành cây

  → Cành cây đang được con chim đậu trên

  c, cô giáo đang viết bảng

  → Bảng đang được cô giáo viết

  d, bố tôi đang lái xe đi làm

  → Xe được bố tôi lái đi làm

  e, nhà nó nuôi 1 đàn lợn

  → 1 đàn lợn được nhà nó nuôi

  f, nó thi đỗ kì thi vào THPT

  → THPT được nó thi đỗ vào

  g, nó đang buộc tóc

  → Tóc đang được nó buộc

  h, mùa hè đến , nó đi bơi

  → Bơi được nó đến vào mùa hè

  i, nó đang nấu cơm trong bếp

  → Bếp đang được nó nấu cơm 

  k, nó theo mẹ nó ra đồng

  → Mẹ nó được nó theo ra đồng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )