Môn Văn Lớp: 8 Chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn bởi sự liên kết giữa tình và lí

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn bởi sự liên kết giữa tình và lí No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 4 tuần 2021-11-04T07:02:58+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  • Trình tự lập luận cho việc cần thiết phải dời đô:
  • Nêu sử sách bên Trung Quốc làm tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ.
  • Soi tiền đề vào thực tế của hai triều đại Đinh, Lê để chỉ rõ thực tế ấy không còn thích hợp với sự phát triển của đất nước, cần thiết phải dời đô.
  • Đi tới kết luận: Khẳng định thành Đại La là nơi tốt nhất để chọn làm Kinh Đô.
  • Đây là lời ban bố mệnh lệnh nhưng lại có những đoạn bày tỏ nỗi lòng, có những lời như đối thoại, trao đổi. Ví như “Trẫm rất đau xót về việc đó”, đặc biệt là hai câu cuối bài chiếu tại tính chất đối thoại và trao đổi chứ không phải là tính chất đơn thoại, một chiều của người trên ban bố cho kẻ dưới. Và vì thế, lời văn tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa mệnh lệnh của vua với thần dân, ai ai cũng xúc động.
 1. -Trình tự lập luận cho việc cần thiết phải dời đô:

   +Nêu sử sách bên Trung Quốc làm tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ.

   +Soi tiền đề vào thực tế của hai triều đại Đinh, Lê để chỉ rõ thực tế ấy không còn thích hợp với sự phát triển của đất nước, cần thiết phải dời đô.

   +Đi tới kết luận: Khẳng định thành Đại La là nơi tốt nhất để chọn làm Kinh Đô.

  – Đây là lời ban bố mệnh lệnh nhưng lại có những đoạn bày tỏ nỗi lòng, có những lời như đối thoại, trao đổi. Ví như “Trẫm rất đau xót về việc đó”, đặc biệt là hai câu cuối bài chiếu tại tính chất đối thoại và trao đổi chứ không phải là tính chất đơn thoại, một chiều của người trên ban bố cho kẻ dưới. Và vì thế, lời văn tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa mệnh lệnh của vua với thần dân, ai ai cũng xúc động.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )