Môn Văn Lớp: 8 Cho luận điểm : văn bản nước đại việt ta của Nguyễn Trãi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của dân tộc Hãy viết 1 đoạn văn 10-12 câu theo cách

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Cho luận điểm : văn bản nước đại việt ta của Nguyễn Trãi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của dân tộc
Hãy viết 1 đoạn văn 10-12 câu theo cách diễn dịch , quy nạp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gabriella 5 ngày 2022-04-15T17:15:48+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Văn bản nước đại việt ta của Nguyễn Trãi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của dân tộc. Đoạn trích là lời khẳng định mạnh mẽ về chân lí chủ quyền độc lập dân tộc đồng thời cũng là lòng tự hao dân tộc của Nguyễn Trãi được thể hiện rõ nhất qua đoạn trích “Như nước Đại Việt ts từ trước… song hào kiệt đời nào cũng có”.  Ông đã khẳng định điều đó dựa trên 6 yếu tố căn bản. Đó là niềm tự hào về lịch sử văn hiến lâu đời, vó những phong tục tập quán rất riêng, có cương vực lãnh thổ riêng đồng thời cũng trải qua bao thời hưng thịnh với lịch sử lâu dài cùng hào kiệt, nhân tài khắp nơi. Tác giả đã so sánh nước Đại Việt ta, đặt ngang hàng ta với Trung Quốc về trình độ chính trị, tổ chức chế độ, quản lí quốc gia. Hai câu văn điểm tên các triều đại hai đất nước đối nhau rất chỉnh, điều đó khẳng định vị thế ngang hàng nhau của các bậc vương tử hai nhà nước “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập/ Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”. Chữ “đế” trong câu thứ hai “mỗi bên xưng đế một phương” được dùng rất “đắc địa. Điều đócho thấy sự tự hào dân tộc 1 cách sâu sắc.  So với bản tuyên ngôn của Lí Thường Kiệt, tư tưởng của Nguyễn Trãi thể hiện sự tiến bộ hơn khi mở rộng thêm các yêu tố “văn hiến, phong tục tập quán và lịch sử”. Đặc biệt ông đã đưa yếu tố văn hiên lên hàng đầu , đó là điều cơ bản nhất để xác định nền độc lập của dân tộc. Như vậy , đoạn trích đã hoàn chỉnh quan niệm về quốc gia và dân tộc, xứng đáng được coi là Bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc. Còn cách nào thể hiện sự tự hào dân tộc rõ ràng hơn thế?

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )