Môn Văn Lớp: 8 Cho đoạn trích sau như nước đại việt ta từ tr- song hào kiệt đời nào cũng có A) nêu nội dung chính của đoạn văn trên

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Cho đoạn trích sau như nước đại việt ta từ tr- song hào kiệt đời nào cũng có
A) nêu nội dung chính của đoạn văn trên No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melanie 2 năm 2021-11-12T14:45:35+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. -So sánh giữa vua nước nam và đế nước Trung

    -Chứng tỏ nền văn hiến lâu đời của Đại Việt

    -Thể hiên tinh thần yêu nước, cương quyết thắng giặc, thắng giặc 

    * Xin 5 sao ạ*

    * Chúc bạn học tốt*

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )