Môn Văn Lớp: 8 Chi tiết những bức tường dày đặc và lạnh lẽo là chi tiết biểu cảm hay vừa biểu cảm tác dụng nó

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Chi tiết những bức tường dày đặc và lạnh lẽo là chi tiết biểu cảm hay vừa biểu cảm tác dụng nó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Peyton 2 tháng 2022-02-16T02:26:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. những bức tường dày đặc và lạnh lẽo là chi tiết vừa biểu cảm tác dụng nó

  2. Những bức tường dày đặc và lạnh lẽo.

    ⇒ Chi tiết vừa biểu cảm tác dụng nó.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )