Môn Văn Lớp: 8 chỉ ra các câu nghi vấn và cho biết chúng có đặc điểm hình thức gì a: tôi hỏi cho có chuyện -thế nó cho bắt à ? b:chị cốc béo xù đứng trước

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: chỉ ra các câu nghi vấn và cho biết chúng có đặc điểm hình thức gì
a: tôi hỏi cho có chuyện
-thế nó cho bắt à ?
b:chị cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta đấy hả ?
c:bác trai khá rồi chứ ?
d: cụ tưởng tôi sướng hơn chăng
e:nhưng mỗi năm mỗi vắng
người thuê viết nay đâu
f:con có nhận ra k ?
con đã nhận ra chưa ?
g: ai mua cho bạn đấy?cái này giá bao nhiêu ?
h: cụ bán rồi ?
thank you No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2022-01-01T11:02:39+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a. Câu nghi vấn là : “Thế nó cho bắt à?”

  – Hình thức : có dấu chấm hỏi ở cuối câu

  b. Câu nghi vấn là : ” chị cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta đấy hả ?”

  – Hình thức : có dấu chấm hỏi ở cuối câu

  c. Câu nghi vấn là : “bác trai khá rồi chứ ?”

  – Hình thức : có dấu chấm hỏi ở cuối câu

  d.Câu nghi vấn là : “cụ tưởng tôi sướng hơn chăng?”

  – Hình thức : có dấu chấm hỏi ở cuối câu

  e. Câu nghi vấn là : “”người thuê viết nay đâu?”

  – Hình thức : có dấu chấm hỏi ở cuối câu

  f. Câu nghi vấn là :”con có nhận ra k ?”,”con đã nhận ra chưa ?”

  – Hình thức : có dấu chấm hỏi ở cuối câu

  g. Câu nghi vấn là :” ai mua cho bạn đấy?cái này giá bao nhiêu”

  – Hình thức : có dấu chấm hỏi ở cuối câu

 2. a,-Câu nghi vấn:Thế nó cho bắt à ?

  -Đặc điểm:

  #Hình thức:

  +Có dấu chấm hỏi cuối câu

  +Có từ nghi vấn: Thế

  #Nội dung: Mục đích chính là để hỏi.

  b,-Câu nghi vấn:Chị cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta đấy hả ?

  -Đặc điểm:

  #Hình thức:

  +Có dấu chấm hỏi cuối câu

  +Có từ nghi vấn: hả

  #Nội dung: Mục đích chính là để hỏi.

  c,Câu nghi vấn:Bác trai khá rồi chứ ?

  -Đặc điểm:

  #Hình thức:

  +Có dấu chấm hỏi cuối câu

  +Có từ nghi vấn: chứ

  #Nội dung: Mục đích chính là để hỏi.

  d,Đây k phải câu nghi vấn

  e,Câu nghi vấn:Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu?

  -Đặc điểm:

  #Hình thức:

  +Có dấu chấm hỏi cuối câu

  +Có từ nghi vấn: đâu

  #Nội dung: Mục đích chính là để hỏi.

  f,Câu nghi vấn:Con có nhận ra không ?

  -Đặc điểm:

  #Hình thức:

  +Có dấu chấm hỏi cuối câu

  +Có từ nghi vấn: không

  #Nội dung: Mục đích chính là để hỏi.

  g,Ai mua cho bạn đấy?Cái này giá bao nhiêu ?

  -Đặc điểm:

  #Hình thức:

  +Có dấu chấm hỏi cuối câu

  +Có từ nghi vấn: ai…đấy;bao nhiêu

  #Nội dung: Mục đích chính là để hỏi.

  h,Cụ bán rồi ?

  -Đặc điểm:

  #Hình thức:

  +Có dấu chấm hỏi cuối câu

  #Nội dung: Mục đích chính là để hỏi.

  Chúc cậu học tốt ^^(Đừng quên bình chọn câu trả lời hay nhất nếu cậu thấy hay nhé :3)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )