Môn Văn Lớp: 8 Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn: – Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho! – Tha

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:
– Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!
– Tha này! Tha này!
Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.
Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:
– Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!
Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu.
( Phân tích từng câu thuộc kiểu câu gì?) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2022-04-06T00:25:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:

  `=>` Trần thuật.

  – Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!

  `=>` Câu cảm thán.

  – Tha này! Tha này!

  `=>~ Câu cảm thán.

  Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.

  `=>` Câu trần thuật.

  Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:

  `=>` Câu trần thuật.

  – Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!

  `=>`  Câu cảm thán.

  Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu.

  `=>` Câu trần thuật.

 2. (1) “Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:” Câu trần thuật

  (2) “Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!” Câu cầu khiến

  (3) “Tha này!” Câu cảm thán

  (4) “Tha này!” Câu cảm thán

  (5) “Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.” Câu trần thuật

  (6) “Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:” Câu trần thuật

  (7) “Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!” Câu cầu khiến

  (8) “Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu.” Câu trần thuật

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )