Môn Văn Lớp: 8 Câu văn ” đời hán …phương bắc”của hoàng lê thống nhất có sử dụng phép tu từ nào .nêu tác dụng

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Câu văn ” đời hán …phương bắc”của hoàng lê thống nhất có sử dụng phép tu từ nào .nêu tác dụng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 3 tháng 2022-02-18T11:34:21+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. BPTT: Liệt kê: tác giả đã liệt kê các thời đại vầ anh hùng gắn với thời đại đó

    -> tác dụng: Làm rõ hơn, chi tiết hơn những vị anh hùng qua các chiều đại của dân ta

  2. tác dụng : làm rõ , chi tiết hơn , những vị anh hùng qua các triều đại của nước ta

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )