Môn Văn Lớp: 8 Câu nghi vấn: lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không? có chức năng gì Trích “hịch tướng sĩ” ngữ văn 8

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Câu nghi vấn: lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không? có chức năng gì
Trích “hịch tướng sĩ” ngữ văn 8 No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arya 1 tuần 2022-04-14T11:09:54+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?

    ⇒Bộc lộ cảm xúc

    ⇒Hành động nói gián tiếp

    ⇒Đánh đuổi được giặc rồi thì các ngươi có muốn không vui cũng không được)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )