Môn Văn Lớp: 8 Câu 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời và xuất xứ của bài thơ “Ngắm trăng”.

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Câu 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời và xuất xứ của bài thơ “Ngắm trăng”. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Emery 2 tuần 2022-04-15T16:47:35+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. *Hoàn cảnh :

    –  Bác đang bị giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc

    – Bác sáng tác nhằm ghi lại những lần Bác di chuyển giữa các nhà lao ở Quảng Tây

    *Xuất xứ :

    Ngắm trăng được trích trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )