Môn Văn Lớp: 8 Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy . Tự học là một cuộc du lịch , du lịch bằng chí óc , một cuộc du lịch sau mê gấp trăm là du

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy . Tự học là một cuộc du lịch , du lịch bằng chí óc , một cuộc du lịch sau mê gấp trăm là du lịch trong khi gian lận thời gian.những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông.kể làm sao kết được những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du lịch bằng sách vở?
1xác định phương thức biểu đat chính của đoạn trích?
2 xét theo mục đích nói ,câu:”cái thútự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy thì thuộc kiểu câu gì
3xác định hành động nói trong câu sao : những sự hiểu biết của loài người là một thể giới mêng mông
4nêu nội dung của đoạn trích
Tôi rất cần ra đáp án nhanh tối cho năm sao luôm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Isabelle 2 ngày 2022-04-18T01:28:32+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1 : Phương thức biểu đạt :  Nghị luận giải thích 

  Câu 2 : Kiểu câu : Câu trần thuật 

  Câu 3 : Hành động nói : Mục đích 

  Câu 4 : Nội dung : Tầm quan trọng, vai trò to lớn của việc tự học

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

 2. 1. Miêu tả

  2. Mục đích nói: trình bày (nêu ý kiến)

  3. hành động nói: điều khiển

  4. Nội dung đoạn trích: nói lên tầm quan trọng cũng như vai trò to lớn của việc tự học, đặc biệt nhất là qua những cuộc phiêu lưu, du lịch thực tế.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )