Môn Văn Lớp: 8 cái gì tốt mà bạn giúp người khác thì bạn nên quên.Điều đáng sợ nhất ở mỗi người là sự thù hằn .Còn ai đối xử tốt với bạn thì bạn nên nhớ. V

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: cái gì tốt mà bạn giúp người khác thì bạn nên quên.Điều đáng sợ nhất ở mỗi người là sự thù hằn .Còn ai đối xử tốt với bạn thì bạn nên nhớ. Viết 1 đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về nhận định trên
Giúp mềnh với ạ
Mai mk thi học kì rồi ! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Athena 2 tuần 2022-04-15T13:37:06+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1.  bài làm

    Nhận định trên là đúng , bởi vì một khi đã giúp người khác thì không nên nhớ vì một khi giúp người ta nếu muốn trả ơn họ sẽ tự động giúp chúng ta mỗi khi gặp khó khăn , ”cho đi là nhận lại” vì vậy chúng ta cần phải luôn luôn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn để một ngày nào đó chúng ta gặp khó khăn sẽ có những người như chúng ta giúp đỡ.Ai đối xử tốt  với chúng ta thì chúng ta nên nhớ để mà trả ơncho họ vì họ đã giúp đỡ chúng ta.Đúng điều thù hằn rất đáng sợ vì chúng ta không hề hay biết chúng ta làm chuyện gì tổn thương đến ai rồi một ngày người ta chơi hăm hoặc báo thù mình.Khi căm giận thù hận ai bất cứ điều gì họ cũng có thể làm nên điều đó rất đáng sợ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )