Môn Văn Lớp: 8 Các cụm từ ” ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa” sử dụng biện pháp tu từ nào Giúp mình nha

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Các cụm từ ” ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa” sử dụng biện pháp tu từ nào
Giúp mình nha No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mary 3 tuần 2022-04-06T21:01:49+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. sử dụng biện pháp: so sánh

  2. – Biện pháp tu từ: ,so sánh

    ????????????

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )