Môn Văn Lớp: 8 Bao trùm tác phẩm Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) là lòng yêu nước thiết tha, cháy bỏng, ý chí căm thù giặc sâu sắc của tác giả .Hãy viết một

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Bao trùm tác phẩm Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) là lòng yêu nước thiết tha, cháy bỏng, ý chí căm thù giặc sâu sắc của tác giả .Hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch để làm sáng tỏ nhận xét trên. Trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán và một câu phủ định. (Gạch chân, chú thích No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hailey 1 tuần 2021-09-15T02:46:59+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Bao trùm tác phẩm Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) là lòng yêu nước thiết tha, cháy bỏng, ý chí căm thù giặc sâu sắc của tác giả. Tấm lòng của vị chủ tướng khiến bạn đọc vô cùng xúc động. Trần Quốc Tuấn lo cho vận mệnh dân tộc nên không thể làm ngơ trước cảnh tang thương của nhân dân nếu bị kẻ thù chà đạp. Nêu danh các trung thần nghĩa sĩ, mục đích của ông chính là nhằm khẳng định, ngợi ca và hơn hết là truyền niềm tin, sự sáng rực ấy đến với những tướng lĩnh của mình. Tấm lòng của ông dược thể hiện trong từng lời trăn trở: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ,….”. Từng lời của vị chủ tướng mới xúc động làm sao! Ông bộc lộ một cách cụ thể tình cảm, nỗi lo sâu và sự suy tư của mình. Vị chủ tướng không làm ngơ trước viễn cảnh đau thương có thể xảy đến với nhân dân ta. Trần Quốc Tuần kí gửi niềm tin vào mỗi người lính. Ông không cho mình lên trên họ mà gắn lợi ích của mỗi tướng lĩnh với chính bản thân ông, với vận mệnh dân tộc. Họ là những thực thể liên quan, gắn bó. Nỗi lo của chủ tướng không vì cho riêng mình và suy nghĩ sâu xa cả cho tương lai, cho cả cha mẹ, tổ tiên của mỗi tướng lĩnh. Cảnh kẻ thù “nghênh ngang đi ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình” được Trần Quốc Tuấn nói bằng một giọng điệu gay gắt. Vì đó là lòng căm thù, là sự quyết tâm bảo vệ quốc gia, dân tộc đến cùng. 

    Cảm thán in đậm

    Phủ định gạch chân

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )