Môn Văn Lớp: 8 Bạn nào giúp mình bài này với ạ! Thanks Câu 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Ngọc trai nguyên chỉ là một hạt cát, một hạt bụi biển xâ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Bạn nào giúp mình bài này với ạ! Thanks
Câu 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Ngọc trai nguyên chỉ là một hạt cát, một hạt bụi biển xâm lăng vào vỏ trai, lòng trai. Cái bụi bặm khách quan nơi rốn bể lẻn vào cửa trai. Trai xót lòng. Máu trai liền tiết ra một thứ nước dãi bọc lấy cái hạt buốt sắc. Có những cơ thể trai đã chết ngay vì hạt cát từ đâu bên ngoài gieo vào giữa lòng mình (và vì trai chết nên cát bụi kia vẫn chỉ là hạt cát). Nhưng có những cơ thể trai vẫn sống, sống lấy máu, lấy rãi mình ra mà bao phủ lấy hạt đau, hạt xót. Tới một thời gian nào đó, hạt cát khối tình con, cộng với nước mắt hạch trai, đã trở thành lõi sáng của một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời.
a, Thành quả sau những đau đớn mà ngọc trai phải chịu là gì?
b, Khi bị những hạt cát xâm lăng, những chú trai đã có hành động gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2022-01-10T01:26:07+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a, Thành quả sau những đau đớn mà ngọc trai phải chịu là :

    +Máu trai liền tiết ra một thứ nước dãi bọc lấy cái hạt buốt sắc.

    +Có những cơ thể trai đã chết ngay vì hạt cát từ đâu bên ngoài gieo vào giữa lòng mình (và vì trai chết nên cát bụi kia vẫn chỉ là hạt cát).

    b Khi bị những hạt cát xâm lăng, những chú trai đã có hành động :

    +Cơ thể trai vẫn sống, sống lấy máu, lấy rãi mình ra mà bao phủ lấy hạt đau, hạt xót. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )