Môn Văn Lớp: 8 Bài 1: Xác định từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập trong các ví dụ sau: Ốm yếu, xe lam, xăng dầu, tốt đẹp, cá thu, ăn mặc, chờ đợi,

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Bài 1: Xác định từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập  trong các ví dụ sau:
    Ốm yếu, xe lam, xăng dầu, tốt đẹp, cá thu, ăn mặc, chờ đợi, máu mủ, xoài tượng,
nhãn lồng, chim sâu, làm ăn, đất cát, xe đạp, nhà khách, nhà nghỉ.
Bài 2 : Các từ: tươi tốt, mặt mũi, tóc tai, nấu nướng, ngu ngốc, học hỏi, mệt mỏi là từ
láy hay từ ghép? vì sao.
Bài 3: Xác định từ đồng nghĩa trong các ví dụ sau:
         a.  Thúy Kiều đi qua cầu nhác thấy chàng Kim lòng đã Trọng
          Trọng Thủy nhòm vào nước thoáng thấy nàng Mị mắt rơi Châu.
         b.  Một cây làm chẳng nên non,
            Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
         c.  Đi tu phật bắt ăn chay
            Thịt chó ăn được, thịt cầy thì không !
Bài 4: Tìm các từ trái nghĩa trong các câu ca dao, tục ngữ  sau:
     a)     Non cao non thấp mây thuộc,
         Cây cứng cây mềm gió hay.   (Nguyễn Trãi)
     b)  Trong lao tù cũ đón tù mới,
        Trên trời mây tạnh đuổi mây mưa. (Hồ Chí Minh)
    c) Còn bạc, còn tiền,còn đệ tử,
       Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
    d) Nơi im lặng sắp bùng lên bão lửa,
      Chỗ ồn ào đang hóa than rơi. (Phạm Tiến Duật)
     e) Đất có chỗ bồi, chỗ lở, người có người dở, người hay. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 2 tháng 2022-03-04T13:27:04+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài1

  – Từ ghép chính phụ: xe lam, cá thu.

  – Từ ghép đẳng lập: ốm yếu, xăng dầu, tốt đẹp, ăn mặc, chờ đợi, máu mủ. 

  Bài2

  tươi tốt là từ ghép vì: tươi và tốt có nghĩa

  mặt mũi là từ ghép vì: mặt và mũi có nghĩa

   tóc tai là từ ghép vì: tóc và tai có nghĩa

  nấu nướng là từ ghép vì: nấu và nướng có nghĩa

  ngu ngốc là từ ghép vì: ngu và ngốc có nghĩa

  học hỏi là từ ghép vì: học và hỏi có nghĩa

  mệt mỏi là từ ghép vì: mệt và mỏi có nghĩa

  Bài3

  a ) Nhác thấy – Thoáng thấy
  b ) non-núi
  c) Chó- cầy

  Bài4

  a)     Non cao non thấp mây thuộc,
           Cây cứng cây mềm gió hay.   (Nguyễn Trãi)

     b)  Trong lao tù  đón tù mới,
          Trên trời mây tạnh đuổi mây mưa. (Hồ Chí Minh)
     c) Còn bạc, còn tiền,còn đệ tử,
         Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
     d) Nơi im lặng sắp bùng lên bão lửa,
        Chỗ ồn ào đang hóa than rơi. (Phạm Tiến Duật)
     e) Đất có chỗ bồi, chỗ lở, người có người dở, người hay.

 2. Bài1

  – Từ ghép chính phụ: xe lam, cá thu.

  – Từ ghép đẳng lập: ốm yếu, xăng dầu, tốt đẹp, ăn mặc, chờ đợi, máu mủ. 

  Bài2

  Đây đều là những từ ghép ,bởi vì hai tiếng trong từ đều có nghĩa.

  Bài3

  a ) Nhác thấy – Thoáng thấy
  b ) non-núi
  c) Chó- cầy

  Bài4

  a) cao – thấp

  cứng – mềm

  b) cũ – mới

  tạnh – mưa

  c) còn – hết

  d) im lặng – ồn ào

  e) bồi – lở

  dở – hay 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )