Môn Văn Lớp: 8 Xác định kiểu hành động nói trong các câu sau? “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”; “Con cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó. Ai gi

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Xác định kiểu hành động nói trong các câu sau?
“Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”; “Con cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 1 tuần 2021-09-15T10:22:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người

  ` -> ` Hành động nói : cầu khiến ( yêu cầu ) vì trong câu này , người nói muốn người nghe thực hiện hành động ” hét thật to “

  – Con cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con .

  ` -> ` Hành động nói : Khuyên bảo . Vì trong câu này , ngưoừi nói muốn khuyên người nghe phải biết yêu thương những ngươif xung quanh mình .

 2. *kiểu hành động nói trong các câu trên:
  “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”
  ->hành động điều khiển,cầu khiến
  “Con cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.”
  ->Hành động khuyên bảo

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )