Môn Văn Lớp: 8 Xác định kiểu câu chia theo mục đích nói, hành động nói và cách thực hiện và cách thực hiện hành động nói của những câu sau đây: a) Một ngườ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Xác định kiểu câu chia theo mục đích nói, hành động nói và cách thực hiện và cách thực hiện hành động nói của những câu sau đây:
a) Một người hàng ngày chỉ cặm cụi lo lắng, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những nhười ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chuơng hay sao?
b) Ngày mai, nhất định nó sẽ đến…
c) Sao ta lại không dành lấy một phút mà suy nghĩ về chính mình?
Cảm ơn trước. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Raelynn 2 tuần 2022-04-11T00:47:53+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a)bộc lộ cảm xúc_cách dùng gián tiếp

    b)trình bày(dự đoán) _cách dùng trực tiếp

    c)hỏi_cách dùng gián tiếp

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )