Môn Văn Lớp: 8 2 Đọc trước các văn bản Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước đại Việt ta cho biết a Khái niệm về các thể Cáo, Chiếu, Hịch. b Thuộc văn bản Nước

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: 2 Đọc trước các văn bản Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước đại Việt ta cho biết
a Khái niệm về các thể Cáo, Chiếu, Hịch.
b Thuộc văn bản Nước Đại Việt ta
c Nêu hoàn cảnh ra đời , xuất xứ của 3 văn bản trên.
giúp mình với ạ , mình đang cần gấp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Serenity 2 tuần 2022-01-04T08:42:08+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. a,

  -Cáo: Là thể văn vua chúa, thủ lĩnh trình bày chủ trương hay công bố kết quả của một sự nghiệp để mọi người cùng biết.

  Chiếu là thể văn vua dùng ban bố mệnh lệnh.

  -Hịch là thể văn vua chúa, tướng lĩnh dùng để cổ động, thuyết phục kêu gọi đấu tranh.

  b, Bạn tự học thuộc nha!

  c, 

  Hoàn cảnh ra đời:

  – Chiếu dời đô: Khi Lý Công Uẩn định dời dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La.

  – Hịch tướng sĩ: Trước cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên.

  – Nước Đại Việt ta: Do Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê lợi soạn thảo, là bài cáo có ý nghĩa trọng đại, là bản tuyên ngôn độc lập, được công bố vào đầu năm 1428.

  Xuất xứ

  – Chiếu dời đô: Năm 1010

  – Hịch tướng sĩ: Năm 1282

  – Nước Đại Việt ta: Được trích từ phần đầu của bài cáo ” Bình Ngô đại cao”

  Vote cho mình câu trả lời hay nhất nha!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )