Môn Văn Lớp: 8 1Bàn luận về phép học chân chính theo Nguyễn Thiếp là gì? Chọn 1 câu trả lời đúng A. Việc học phải được phổ biến rộng khắp. B. Việc học phải

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: 1Bàn luận về phép học chân chính theo Nguyễn Thiếp là gì?
Chọn 1 câu trả lời đúng
A. Việc học phải được phổ biến rộng khắp.
B. Việc học phải bắt đầu từ kiến thức cơ bản nhất làm nền tảng.
C. Việc học phải kết hợp với thực hành.
Cả A, B, C đều đúng.
Đánh dấu8
2Nghệ thuật trong đoạn văn này là gì? “Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy ”.
Chọn 1 câu trả lời đúng
Hoán dụ, từ láy.
Ẩn dụ, so sánh.
Liệt kê, nói quá.
Điệp ngữ, khoa trương.
Đánh dấu9
2Nguyễn Thiếp là người thầy, là nhân sĩ nổi tiếng vào thời kì nào?
Chọn 1 câu trả lời đúng
Thời kì Trịnh Nguyễn phân tranh.
Thời kì Lê Trịnh.
Thời Tây Sơn nửa cuối thế kỉ XVIII.
Thời kì nhà Nguyễn, đầu thế kỉ XIX.
Đánh dấu10
3Câu nào dưới đây có ý nghĩa tương đương câu “theo điều học mà làm” trong “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp?
Chọn 1 câu trả lời đúng
Học ăn học nói, học gói học mở.
Ăn vọc học hay.
Đi một ngày đàng học một sáng khôn.
Học đi đôi với hành.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 6 tháng 2021-10-20T06:09:09+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. `1A`

    `2B`

    `3` Thời kì nhà Nguyễn, đầu thế kỉ `XIX.` Học đi đôi với hành.

  2. 1. Cả a,b,c đều đúng.

    2. Ẩn dụ, ss.

    3. Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )