Môn Văn Lớp: 8 1) Ý nào nói nêu đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ ” Khi con tu hú “? A) Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt vào bị giam ở nhà lao T

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: 1) Ý nào nói nêu đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ ” Khi con tu hú “?
A) Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt vào bị giam ở nhà lao Thừa phũ .
B) Khi tác giả mới giác ngộ Cách mạng.
C) Khi tác giả đang bị giải từ nhà lao này sang nhà lao khác.
D) Khi tác giả đã vượt ngục để trở về với cuộc sống tự do.
2) Bài thơ ” Khi con tu hú ” nằm trong tập thơ nào của tác giả Tố Hữu?
A) Từ Ấy (1937-1946)
B) Việt Bắc (1946-1954)
C) Máu và hoa (1972-1977)
D) một tiếng đon (1979-1992)
3) Xác định thể thơ của bài thơ ” Khi con tu hú “.
A) Thất ngôn bát cú
B) Thất ngôn tứ tuyệt
C) Lục bát
D) Song thất lục bát
5) Có thể thay thế từ ” dậy” trong câu ” vườn râm dậy tuyến ve ngân bằng từ nào?
A) nhiều
B) rộn
C) vang
D) nuc
Giup minh , chinh xac nha may ban^_^
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-11-30T20:01:55+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. 1A

    2A

    3C

    5B

    BẠN THAM KHẢO NHA!!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )