Môn Văn Lớp: 8 1. Tức Cảnh Bác Pó 2.Ngắm Trăng 3.Chiếu Dời Đô 4.Nước Đại Việt Ta 5.Bàn Luận Về Phép Học => Yêu cầu: + Nhận bt tác giả

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: 1. Tức Cảnh Bác Pó
2.Ngắm Trăng
3.Chiếu Dời Đô
4.Nước Đại Việt Ta
5.Bàn Luận Về Phép Học
=> Yêu cầu: + Nhận bt tác giả
+ Thể loại
+ P thức biểu đạt
+ ND chính vs nghệ thuật No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maya 1 năm 2022-04-18T22:40:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Dàn ý phân tích những bài thơ: Khi con tu hú Tức cảnh Pác Bó Ngắm trăng (Vọng nguyệt) Đi đường (Tẩu lộ) Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) Hịch tướng sĩ Nước Đại Việt ta Bàn luận về phép học Thuế máu Đi bộ ngao du Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục 

 2. Nhớ rừng với khi con tu hú 

  quê hương so sánh với quê Hương

  tức cảnh Pắc Bó ss vs Cảnh khuya

  Ngắm trăng ss vs rằm tháng giêng

  Chiếu dời đô vs chiều cầu hiền

  hịch tướng sĩ vs bình ngô đại cáo

  nước đại việt ta vs sông núi  nước Nam

  bàn luận về phép học vs câu nói của lê nin :học học nữa học mãi

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )