Môn Văn Lớp: 8 1. GẤP GIÚP MÌNH – Cho đoạn văn: Chà ! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? Giá em có thể rút một -. (đến) Đêm nay v

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: 1. GẤP GIÚP MÌNH
– Cho đoạn văn: Chà ! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? Giá em có thể rút một ….. (đến) Đêm nay về nhà thế nào cũng bị cha mắng . (cô bé bán diêm-sgk ngữ văn 8 tập 1 trang 64)
Tìm thán từ , tình thái từ trong đoạn đó . Nêu tác dụng của việc sử dụng
-cho đoạn văn : và buổi chiều hôm đó, Xiu tới bên giường Giôn-xi nằm,thấy Giôn-xi đang vui vẻ đan một chiếc khăn choàng len(đến)….. vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng”.(chiếc lá cuối cùng-sgk ngữ văn 8 tập 1 trang 88,89)
Tìm trợ từ và nêu tác dụng của việc sử dụng. Tìm câu ghép ,xác định các vế và nêu mối quan hệ ý nghĩa No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Parker 3 tuần 2022-01-04T04:33:58+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. @isa

  Đoạn 1 : Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? -> Tình thái từ thể hiện ước muốn giản dị của cô bé

  Giá em có thể rút một ….. (đến) -> TTT nhấn mạnh sự ngạc nhiên của cô bé bán diêm

   Đoạn 2 : vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng”

  -> Nhấn mạnh  việc bác Bơ men đã vẽ chiếc lá vào đêm tc khi lìa đời

  +) Câu ghép : Xiu tới bên giường Giôn-xi nằm,thấy Giôn-xi đang vui vẻ đan một chiếc khăn choàng len

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )