Môn Văn Lớp: 8 1 đọc đoạn văn trên và trả lời câu hỏi Như nước đại việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã chia Phong tục bắc Nam

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: 1 đọc đoạn văn trên và trả lời câu hỏi
Như nước đại việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lí , Trần bao đời gây nền độc lấp
Cùng Hán,ĐƯỜNG,Tống,Nguyên mỗi bên xưng đế 1 phương
Song hào kiệt đời nào cũng có
1 Nêu nội dung chính ở đoạn văn trên
2 Chỉ ra và nêu tác dụng trật tự từ trong đoạn văn trên
3 Qua VB trên nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 1 năm 2022-04-15T04:48:30+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. 1,  nội dung :đoạn văn trên xác định nền độc lập của dân tộc , chủ quyền , độc lập của nước Đại Việt ta về nhiều mặt như nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán các nơi,cùng truyền thống lịch sử và chế độ chủ quyền riêng

    3.Lòng yêu nước là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được  ông cha lưu truyền từ nhiều đời và thế hệ qua hàng ngàn năm nay. Ngoài ra lòng yêu nước còn là một tình cảm vô cùng vô cùng quý giá đã được khắc ghi và tồn tại trong trái tim bao người con đất Việt. Ngày xưa lòng yêu nước được thể hiện bằng tinh thần bảo vệ đất nước và dân tộc được độc lập và hòa bình và bằng lòng nhân ái cũng như sự cống hiến cho nền độc lập , chủ quyền của nước nhà. Khi giặc ngoại xâm đến hay bất cứ điều gì có thể xâm phạm đến chủ quyền đất nước ta thì lòng yêu nước như một thứ sức mạnh to lớn vĩ đại, nâng cao tinh thần cũng như như lòng nhiệt huyết quyết tâm âm làm thành một thứ vũ khí sắc bén có thể đánh bay nguy hiểm ,đánh bay quân thù, xua tan khó khăn khó khăn trước mắt. Lòng yêu nướccòn là tình yêu giữa con người với con người trong cùng một dân tộc cùng nhau chung tay góp ,sức đoàn kết xây dựng một đất nước giàu mạnh,Văn Minh.chúng được chứng minh qua những trang sử hào hùng dân tộc ,qua những chiến thắng vẻ vang một thời của những anh hùng dũng cảm từ ngàn xưa. Lòng yêu nước cũng thể hiện sâu sắc qua những tấm gương anh hùng chiến sĩ đã hy sinh năm xưa bằng cả tính mạng, bằng cả hạnh phúc ,bằng cả máu tươi, bằng cả xương thịt. Lòng yêu nước cũng được công dân thể hiện bằng việc đóng góp tri thức ,tiền tài, tài sản vào những cuộc khởi nghĩa, cách mạng giành độc lập.và cũng như ngay vào thời bình các em học sinh cũng như nhiều nhân tài đất nước thể hiện lòng yêu nước của chính mình qua việc tuyên truyền, học tập hàng ngày để mai đây góp sức xây dựng và phát triển đất nước ta ngày một thêm tiến xa hơn nữa tới để sánh ngang với những cường quốc năm châu.nhưng đáng buồn thay trong xã hội ngoài những người có tấm lòng yêu nước giặt vào thì trong số đó vẫn có những người ích kỷ ỷ chỉ biết  suy nghĩ cho chính bản thân mình. Thậm chí còn không tuyên truyền phản động, nói xấu, châm ngòi biểu tình nhằm lật đổ xã hội chủ nghĩa ra và lật đổ đảng cộng sản Việt Nam. Trước những hành vi đó chúng ta cần nêu cao biện pháp ngăn chặn và xử lý để không ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước ta sau này.xông vào đó là một học sinh chúng ta hãy nêu cao tinh thần yêu nước bằng việc học tập thật tốt và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  2. 1,  nội dung :đoạn văn trên xác định nền độc lập của dân tộc , chủ quyền , độc lập của nước Đại Việt ta về nhiều mặt như nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán các nơi,cùng truyền thống lịch sử và chế độ chủ quyền riêng

    3.Lòng yêu nước là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được  ông cha lưu truyền từ nhiều đời và thế hệ qua hàng ngàn năm nay. Ngoài ra lòng yêu nước còn là một tình cảm vô cùng  quý giá đã được khắc ghi và tồn tại trong trái tim bao người con đất Việt. Ngày xưa lòng yêu nước được thể hiện bằng tinh thần bảo vệ đất nước và dân tộc được độc lập , hòa bình và bằng lòng nhân ái cũng như sự cống hiến cho nền độc lập , chủ quyền của nước nhà. Khi giặc ngoại xâm đến hay bất cứ điều gì có thể xâm phạm đến chủ quyền đất nước ta thì lòng yêu nước như một thứ sức mạnh to lớn vĩ đại, nâng cao tinh thần cũng như  lòng nhiệt huyết quyết tâm  làm thành một thứ vũ khí sắc bén có thể đánh bay nguy hiểm ,đánh bay quân thù, xua tan khó  khăn trước mắt. Lòng yêu nước còn là tình yêu giữa con người với con người trong cùng một dân tộc cùng nhau chung tay góp ,sức đoàn kết xây dựng một đất nước giàu mạnh,Văn Minh.chúng được chứng minh qua những trang sử hào hùng dân tộc ,qua những chiến thắng vẻ vang một thời của những anh hùng dũng cảm từ ngàn xưa. Lòng yêu nước cũng thể hiện sâu sắc qua những tấm gương anh hùng chiến sĩ đã hy sinh năm xưa bằng cả tính mạng, bằng cả hạnh phúc ,bằng cả máu tươi, bằng cả xương thịt. Lòng yêu nước cũng được công dân thể hiện bằng việc đóng góp tri thức ,tiền tài, tài sản vào những cuộc khởi nghĩa, cách mạng giành độc lập.và cũng như ngay vào thời bình các em học sinh cũng như nhiều nhân tài đất nước thể hiện lòng yêu nước của chính mình qua việc tuyên truyền, học tập hàng ngày để mai đây góp sức xây dựng và phát triển đất nước ta ngày một thêm tiến xa hơn nữa tới để sánh ngang với những cường quốc năm châu.nhưng đáng buồn thay trong xã hội ngoài những người có tấm lòng yêu nước giặt vào thì trong số đó vẫn có những người ích kỷ chỉ biết  suy nghĩ cho chính bản thân mình. Thậm chí còn không tuyên truyền,mà còn phản động, nói xấu, châm ngòi biểu tình nhằm lật đổ xã hội chủ nghĩa vn và lật đổ đảng cộng sản Việt Nam. Trước những hành vi đó chúng ta cần nêu cao biện pháp ngăn chặn và xử lý để không ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước ta sau này.Song vào đó là một học sinh chúng ta hãy nêu cao tinh thần yêu nước bằng việc học tập thật tốt và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )