Môn Văn Lớp: 8 1) câu thật là “chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước cũng là nơi kinh đô bậc nhất của Đế vương muôn đời “thuộc kiểu câu gì? để thự

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: 1) câu thật là “chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước cũng là nơi kinh đô bậc nhất của Đế vương muôn đời “thuộc kiểu câu gì? để thực hiện hành động nói nào?
2) Câu “Xem khắp đất nước Việt Nam ta chỉ nơi này là thánh địa “là câu phủ định đúng hay sai?Vì sao? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 7 tháng 2021-09-19T16:51:50+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1) câu thật là “chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước cũng là nơi kinh đô bậc nhất của Đế vương muôn đời “thuộc kiểu câu gì? để thực hiện hành động nói nào?

  => Thuộc kiểu câu trần thuật 

  => Thực hiện hành động: Trình bày

  2) Câu “Xem khắp đất nước Việt Nam ta chỉ nơi này là thánh địa “là câu phủ định đúng hay sai?Vì sao?

  =>  Sai .Vì đây là câu khẳng định 

  Có từ khắng định rõ ràng ý chắc chắn  ‘chỉ có nơi này là thánh địa’  không còn nơi thứ hai hay bất kì một nơi khác nữa

  bạn tham khảo nha

 2. 1. kiểu câu trần thuật

  2. sai , đây là câu khẳng định 

  vì có từ khắng định rõ ràng ý chắc chắn của LCU ” chỉ có nơi này laf thánh địa”  ko còn nơi thứ2

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )