Môn Văn Lớp: 7 Viết văn bản báo cáo về tình hình, công việc học tập của em ở nhà trong mùa dịch vừa qua.

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Viết văn bản báo cáo về tình hình, công việc học tập của em ở nhà trong mùa dịch vừa qua. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Samantha 2 ngày 2021-10-14T22:28:06+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1.                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2021

                                               BÁO CÁO

           Về tình hình, công việc học tập ở nhà trong mùa dịch vừa qua

  Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7/3, trường THCS Hoàng Sa

  Trong thời gian tự học ở nhà để phòng chống dịch Covid 19 vừa qua, em đã đảm bảo được tiến độ học tập của mình, cụ thể như sau:

  1) Học online đầy đủ 5 buổi một tuần

  2) Chép bài đầy đủ nội dung bài học theo đúng tiến độ 

  3) Làm bài tập cô giao đầy đủ

  4) Nắm được các kiến thức cơ bản của mỗi bài học

                                                                                 Học sinh lớp 7/3

                                                                                     (Chữ kí)

                                                                                   Họ và tên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )