Môn Văn Lớp: 7 Viết hộ mình văn bản BÁO CÁO( về các mặt hoạt động của lớp trong năm học 2019-2020). Gợi ý: 1. Về phẩm chất ; 2. Về năng lực ; 3. Về các hoạ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Viết hộ mình văn bản BÁO CÁO( về các mặt hoạt động của lớp trong năm học 2019-2020). Gợi ý: 1. Về phẩm chất ; 2. Về năng lực ; 3. Về các hoạt động khác. CÁC BẠN VIẾT ĐÚNG NHƯ GỢI Ý NHA CHÉP MẠNG CŨNG ĐƯỢC NHƯNG PHẢI ĐÚNG VỚI GỢI Ý ♡♡♡ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Liliana 1 tuần 2022-04-15T19:15:01+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1.                                    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                            Hương Nộn , ngày 8 tháng 7 năm 2020

                                                      BÁO CÁO 

            Về các mặt hoạt động của lớp trong năm học 2019- 2020 

    Kính gửi : Ban Giám hiệu trường trung học cơ sỡ Hương Nộn   

      Tổng kết lại những kết quả đã đặt được trong năm học vừa qua , lớp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt , cụ thể là : 

     1) Về phẩm chất : – Cả lớp không có ai đi học muộn , nghỉ học k lí do                                                                                -Không có bạn nào bị thầy cô nhắc nhở trong giờ học 

                                  -Không xảy ra điều gì ảnh hưởng đến việc học của cả lớp 

     2) Về năng lực :    -Cả lớp có 68 tiết học được xếp loại tốt , chiếm 85% số tiết học 

                                 -Cả lớp có 26 bạn được thầy cô giáo tuyên dương , trong đó có 11 bạn đươc đề nghị khen thưởng .Chỉ có 1 bạn bị nhận xét trung bình 

     3) về các hoạt động khác : Lớp đã thi được nhiều cuôc thi như: bác hồ với thiếu nhi ; em làm trăm nghìn việc tốt ….

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Thay mặt lớp 7B               

                                                                                                                         Lớp trưởng 

                                                                                                                    ( kí rõ họ và tên )    

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )