Môn Văn Lớp: 7 Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu một câu tục ngữ một mặt người bằng mười mặt của

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu một câu tục ngữ một mặt người bằng mười mặt của No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 3 ngày 2022-04-18T04:37:21+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Để đề cao vai trò và giá trị của con người, ông cha ta có câu “Một mặt người bằng mười mặt của”. Ta thấy “một ” là đơn vị đếm chỉ số nhỏ. Và đi kèm với số ít ỏi đó là “mặt người” ở đây chính là thân thể cũng như là tính mạng con người. Ngược lại thì “mười” lại được xem là đơn vị đếm chỉ số nhiều. Đi liền với mười lại là ” mặt của” như để những vật chất có giá trị. Thông qua việc so sánh này chúng ta có thể hiểu “một mặt người bằng mười mặt của” dường như cũng đã muốn nói rằng đó là: Tính mạng của một con người bằng rất nhiều thứ của cải vật chất có giá trị to lớn và còn có nhiều to lớn hơn thế nữa. Qủa thực ông cha ta đúc kết câu tục ngữ này nhằm khuyên nhủ cho mỗi chúng ta một bài học quý. Trong mọi trường hợp thì mỗi con người chúng ta cũng như phải biết đặt sự an toàn cho tính mạng lên trên của cải vật chất đù đó là những thứ vô cùng quý báu. Vì vậy nên mọi thứ vật chất dẫu có quý giá, dẫu có xa hoa cũng chẳng thể nào bằng được con người. Và cũng đừng nên hi sinh vì tiền bạc, vật chất to lớn và con người là còn tất cả. Ôi! Thật là một câu tục ngữ mang lại giá trị nhân văn cao đẹp để cho con cháu sau này noi theo.

  2. __________Take it easy_____Kirakira123________________

    Một mặt người là cách nói hoán dụ dùng bộ phận để chỉ toàn thể, có nghĩa tương đương như một người. Của là của cải vật chất. Mười mặt của ý nói đến số của cải rất nhiều.Tác giả dân gian vừa dùng hình thức so sánh (bằng), vừa dùng hình thức đối lập giữa đơn vị chỉ số lượng ít và nhiều (một và mười) để khẳng định sự quý giá gấp bội của con người so với của cải. Dị bản của câu tục ngữ này là: Một mặt người hơn mười mặt của càng khẳng định điều đó.Không phải là nhân dân ta không coi trọng của cải, nhất là những thứ do mồ hôi nước mắt của mỗi người và của cả gia đình làm việc cật lực cả đời mới có được. Nhưng nhân dân đặt con người lên trên mọi thứ của cải, coi con người là thứ của cải quý báu nhất, không vàng ngọc nào so sánh được.Câu tục ngữ khuyên mọi người hãy yêu quý, tôn trọng và bảo vệ con người; không nên để của cải che lấp con người. Ngoài ra nó còn phản ánh một hiện thực là người xưa ước mong có nhiều con cháu để tăng cường sức lao động: Đông đàn, dày lũ. Rậm người hơn rậm cỏ. Người ta là hoa đất…).

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )