Môn Văn Lớp: 7 viết đoạn văn nói về việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia dinh em 8-10 câu

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: viết đoạn văn nói về việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia dinh em 8-10 câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 1 tuần 2021-11-22T05:14:12+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Từ xưa đến nay, gia đình luôn được xem là tế bào của xã hội. Những chuẩn mực giá trị tốt đẹp của giađìnhh được giữ gìn, xây dựng và phát triển làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là một trong những quan điểm mà chúng ta cần suy nghĩ để vận dụng vào việc xây dựng một truyền thống trong xã hội hiện đại.Việc xây dựng gia đình cần phải có sự kế thừa những truyền thống tốt đẹp của gia đình xưa, chú trọng đến việc giáo dục con cháu , sự hòa thuận, đoàn kết.Trước hết ông bà, cha mẹ phải là tấm gương hết lòng yêu thương, hy sinh cho con cháu, dạy lòng yêu kính, hiếu thảo, biết quan tâm chăm sóc khi ông bà, cha mẹ ốm đau. Một gia đình có truyền thống tốt đẹp là ở đó con cháu phải biết lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn, siêng năng, cần mẫn trong học tập và lao động, có ý thức giữ gìn danh dự gia đình.Chính nền tảng tốt đẹp sẽ tạo môi trường thuận lợi để mỗi thành viên cố gắng, rèn luyện để phát triển kỹ năng sống.Mỗi người hãy cùng hành động này để góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp truyền thống của gia đình mình, góp sức xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại.

  ĐÓ NHA CHÚC BẠN HỌC TỐT:333

 2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:

  – Bảo vệ, tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy.

  + Truyền thống yêu nước

  + Truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm

  + Truyền thống đoàn kết

  + Truyền thông nhân nghĩa

  + Truyền thống cần cù lao động

  + Truyền thống hiếu học

  + Truyền thống tôn sư trọng đạo

  + Truyền thống hiếu thảo

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )