Môn Văn Lớp: 7 viết đoạn văn 5 đến 6 câu về tại sao lại đưa tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số vào chương trình học

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: viết đoạn văn 5 đến 6 câu về tại sao lại đưa tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số vào chương trình học No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Audrey 3 tuần 2021-12-29T22:32:25+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.    Bác Hồ đã Từng nói : ” Trên đất nước ta có 54 dân tộc anh em ” . Đã là anh em cùng sống và làm việc trên 1 đất mẹ thì phải học hỏi và giúp đỡ nhau , chính vì thế bộ giáo dục và đào tạo đã đưa tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số vào chương trình học của chúng ta . Điều đó giúp cho chúng ta hiểu biết hơn không chỉ về từ ngữ mà còn về văn hóa và lối sống của đồng bào mình . Không chỉ vậy , điều đó còn làm cho ngôn từ của Tiếng Việt được mở rộng . Sẽ có nhiều từ ngữ đặc biệt tạo nên cái hay , cái đẹp của ngôn ngữ đất nước . Bằng cách  đưa tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số vào chương trình học còn giúp cho cúng ta gần gũi với đồng bào , anh em trên khắp miền tổ quốc , xây dựng nên sự đoàn kết và cùng p/triển đất nc . 

  2.  Bác Hồ đã Từng nói : ” Trên đất nước ta có 54 dân tộc anh em ” . Đã là anh em cùng sống và làm việc trên 1 đất mẹ thì phải học hỏi và giúp đỡ nhau , chính vì thế bộ giáo dục và đào tạo đã đưa tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số vào chương trình học của chúng ta . Điều đó giúp cho chúng ta hiểu biết hơn không chỉ về từ ngữ mà còn về văn hóa và lối sống của đồng bào mình . Không chỉ vậy , điều đó còn làm cho ngôn từ của Tiếng Việt được mở rộng . Sẽ có nhiều từ ngữ đặc biệt tạo nên cái hay , cái đẹp của ngôn ngữ đất nước . Bằng cách  đưa tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số vào chương trình học còn giúp cho cúng ta gần gũi với đồng bào , anh em trên khắp miền tổ quốc , xây dựng nên sự đoàn kết và cùng p/triển đất nc . 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )