Môn Văn Lớp: 7 viết báo cáo về tình hình học tập của lớp trang học kì 2

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: viết báo cáo về tình hình học tập của lớp trang học kì 2
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jasmine 1 năm 2022-04-19T00:38:14+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Ngày …… tháng ….năm …. 

  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  Độc Lập -Tự Do – Hạnh Phúc

  BÁO CÁO

  Về tình hình học tập của lớp trong học kì II như sau:

  Kính gửi: giáo viên chủ nhiệm 

  Em tên là: ……………………………….

  Sau đây em xin trình bày tiến độ thực hiện nhiệm vụ học kì II của lớp như sau:

  – Về học tập:

  + Cả lớp hiện có ….. giờ học tốt, ….. giờ học khá. Không có giờ học trung bình, yếu

  + Thực hiện tốt công tác chuẩn bị bài về nhà, tuy nhiên có một số bạn còn thiếu một vài phần nhỏ và đã được trợ giúp

  – Về kỉ luật:

  + Các bạn học sinh đi học đúng giờ, nghỉ học có lý do

  + Thực hiện tốt tư cách đội viên. Riêng có  1 bạn mang sai đồng phục và bị trừ điểm

  + Không có bạn nào bị nhắc nhở trong giờ học

  – Về lao động:

  + Tham gia trực nhật, vệ sinh khu vực phân công sạch sẽ

  + Tham gia đủ các buổi lao động theo lịch của liên đội. Không có bạn nào vắng

  Thay mặt lớp

  Lớp trưởng

    ………………………

     ……………………………………………………

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )