Môn Văn Lớp: 7 viết 1 văn bản báo cáo và đề nghị bất kỳ (không lấy mẫu trong sách) trả lời nhanh mình sẽ cho câu trả lời hay nhất

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: viết 1 văn bản báo cáo và đề nghị bất kỳ (không lấy mẫu trong sách) trả lời nhanh mình sẽ cho câu trả lời hay nhất No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
1 năm 2022-04-07T20:26:28+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ….., ngày… tháng… năm 20..

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Về việc:…………………………….

  Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) …………………………..

  Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………..

  Sinh năm: …………………………………………………………………………

  Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: …………………………………………………

  Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp:…………………………….

  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….

  Nơi ở:………………………………………………………………………………..

  Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……………………..

  Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:

  …………………………………………………………………………………………

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )