Môn Văn Lớp: 7 Viết 1 văn bản báo cáo gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 7B báo cáo về tình hình học tập trực tuyến của hs lớp ND báo cáo: sĩ số học sinh hàng

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Viết 1 văn bản báo cáo gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 7B báo cáo về tình hình học tập trực tuyến của hs lớp
ND báo cáo: sĩ số học sinh hàng ngày,ý thức học,số bạn bị hỏng mic, hỏng cam No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 6 tháng 2021-10-13T16:16:55+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
  Thanh Hóa, ngày 12 tháng 5năm 2021
   BẢN BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP
  Kính gửi GVCN lớp 7b

  em xin trình bày 1 số vấn đề như sau

  về vc hc trực tuyến còn có nhg bn hc chx chăm,nhìu bn ý thức hc rất kém,1 số bn bị hỏng mic hỏng cam nên yew cầu cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn và bắt các bn chấp hành tốt nội quy của vc hc trực tuyến để các bn tiếp thu đủ kiến thức như đến trường.Xin cảm ơn cô và các bn đã lắng nghe .em xin hết

                                                                               Người làm đơn

 2.                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                           Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

                                          BÁO CÁO

                    Về tinh hình học trực tuyến học sinh lớp 7B

   

  Kính gửi : Giáo viên chủ nhiệm lớp 7B

  Em xin được trình bày 1 số việc về tình hình học trực tuyến của lớp 7B như sau:

      Trong thời gian vừa qua lớp mình có sĩ số tương đối đầy đủ trong các tiết học hàng ngày.Nhưng về mặt ý thức có một số bạn trong lớp vẫn còn ồn ào chưa chú ý nghe giảng,cũng như làm tiếng n bên ngoài hất vào ảnh hưởng đến giờ học,đa số ý thức các bạn trong lớp tốt.

        Về các thiết bị học tập các bạn đã hết những yêu cầu, nhưng 1 số bạn lại chưa như bạn Trà ,Minh mic hỏng.Phương Anh,An,Lý cam hỏng

      Ngoài ra trong mỗi tiết  học vẫn có hiện tượng học sinh khác vào lớp ghi bậy ra màn hình,mở nhạc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giờ học.

                                                                                     Lớp trưởng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )