Môn Văn Lớp: 7 Viết 1 đơn xin nghỉ học với lí do em đi học về gặp mưa nên bị sốt ko chép mạng nhận người có huy hiệu tài năng trở lên

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Viết 1 đơn xin nghỉ học với lí do em đi học về gặp mưa nên bị sốt
ko chép mạng
nhận người có huy hiệu tài năng trở lên No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eden 2 tuần 2021-10-13T20:22:42+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.                                             cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                     độc lập – tự do – hạnh phúc

                                                                                                            ………………….,ngày……………tháng…………..năm………………..

                                                   ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

  kính gửi : ………….

  Em là : ……………….

  học sinh lớp ……………trường…………………………

  Em viết đơn này đẻ xin cô cho nghỉ học do hôm qua đi học về gặp trời mưa nên bị sốt,không đi học được.

  em hứa khi khỏi ốm và đi học lại thì em sẽ chép bài trong những hôm nghỉ và không để mất kiến thức.

  CÁM ƠN…………..

                                                                        Kí tên 

                                                                         …………………….

 2.                                             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường………..
                 Giáo viên chủ nhiệm………..
  Em tên là……….
  Lớp………
  Em xin nghỉ với lí do đi học về gặp mưa nên bị sốt , vì vậy nên em xin nghỉ học
  Em sẽ học bù lại kiến thức , chép bài , làm bài tập đầy đủ khi khỏe lại
  Chân thành cảm ơn !
  …….. Ngày…….Tháng……Năm….
  Chữ kí phụ huynh
  ………………………

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )