Môn Văn Lớp: 7 viết 1 đoạn văn từ 10-12 câu có sử dụng cặp quan hệ từ “từ …đến” để viết về tình yêu nước của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chiến đấu v

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: viết 1 đoạn văn từ 10-12 câu có sử dụng cặp quan hệ từ “từ …đến” để viết về tình yêu nước của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chiến đấu với đại dịch Covid-19 .Sử dụng 1 câu đặc biệt , 1 câu rút gọn
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Natalia 7 tháng 2021-12-01T03:47:12+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. viết 1 đoạn văn từ 10-12 câu có sử dụng cặp quan hệ từ “từ …đến” để viết về tình yêu nước của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chiến đấu với đại dịch Covid-19 .Sử dụng 1 câu đặc biệt , 1 câu rút gọn

    .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )