Môn Văn Lớp: 7 vì sao nói tục ngữ là túi khôn của nhân dân

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: vì sao nói tục ngữ là túi khôn của nhân dân No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 1 tuần 2022-01-08T21:27:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – Vì nội dung và ý nghĩa của tục ngữ chứa đựng nhiêu kinh nghiệm của nhân dân về đời sông và xã hội được đúc kết từ kinh nghiệm thời xưa. Những kinh nghiệm đó được con người sử dụng trong lời ăn, tiếng nói và sinh hoạt, giúp con người trở nên ‘thông thái ‘ và có thể li giải các được nhiều vấn đề của cuộc sống 

  2. -Vì tục ngữ đã đúc kết những kinh nghiệm để truyền lại chp nhân gian ( con người, xã hội, lao động và sản xuất )

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )