Môn Văn Lớp: 7 Vẽ sơ đồ câu đơn chuyển thành câu mở rộng thành phần C-V (Ví dụ ạ nếu có) Vote 5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Vẽ sơ đồ câu đơn chuyển thành câu mở rộng thành phần C-V (Ví dụ ạ nếu có)
Vote 5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-09-08T11:07:13+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. @Gaumatyuki

  Mong bạn tham khảo

  Tuy không phải sơ đồ nhưng chỉ cần theo sát nó có thể vẽ được

  Học tốt :3 

 2. 1.Cái áo mẹ mới mua là đồ hiệu.
  Ở câu này, “Cái áo mẹ mới mua” là CHỦ NGỮ, “Là đồ hiệu” là VỊ NGỮ.
  CHỦ NGỮ “Cái áo mẹ mới mua” là 1 cụm DT có “Mẹ mới mua” bổ nghĩa cho DT “Cái áo”. Do đó “Mẹ mới mua” là cụm C – V làm mở rộng thành phần CHỦ NGỮ. Trong cụm C – V, chủ ngữ là “mẹ”, vị ngữ là “mới mua”.
  => Đây là câu mở rộng chủ ngữ.

  Cậu ấy làm tôi thất vọng.
  Ở câu này, “Cậu ấy” là CHỦ NGỮ, “Làm tôi thất vọng” là VỊ NGỮ.
  VỊ NGỮ “Làm tôi thất vọng” là 1 cụm ĐT có “Tôi thất vọng” bổ nghĩa cho ĐT “Làm”. Do đó “Tôi thất vọng” là cụm C – V làm mở rộng thành phần VỊ NGỮ. Trong cụm C – V, chủ ngữ là “tôi”, vị ngữ là “thất vọng”.
  => Đây là câu mở rộng vị ngữ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )