Môn Văn Lớp: 7 uống nước nhớ nguồn giải thích theo nghĩa bóng và nghĩa đen là gì.

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: uống nước nhớ nguồn giải thích theo nghĩa bóng và nghĩa đen là gì.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 1 năm 2022-04-07T17:08:27+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – Uống nước: Thừa hưởng hoặc sử dụng thành quả lao động, đấu tranh của các thế hệ trước.

    – Nguồn: Chỗ xuất phát dòng nước. Nghĩa bóng: Nguyên nhân dẫn đến, con người hoặc tập thể làm ra thành quả đó.

    – Ý nghĩa: Lời nhắc nhở khuyên nhủ của ông cha ta đối với con cháu, những ai đã, đang và sẽ thừa hưởng thành quả công lao của người đi trước.

  2.  nghĩa đen: “nguồn” là nơi bắt đầu của một dòng sông, là nơi đem lại cho chúng ta dòng nước mát. khi chúng ta lấy được dòng nước mát đó thì chúng ta nên “nhớ nguồn” chứ không phải coi đó là điều hiển nhiên
    nghĩ bóng: mỗi con người ta khi phải biết ơn những con người, những thế hệ ông cha đã ngã xuống để có đem lại những thành quả cho thế hệ sau. Không phải tự nhiên mà chúng ta có được một cuộc sống hòa bình, không chiến tranh, bom đạn, không phải tự nhiên mà chúng ta được  đi học, được sống trong một đất nước phát triển. Để có được tất cả những điều đó, thì đã có biết bao nhiêu người ngã xuống nơi đất khách, đã bao nhiêu gia đình phải hứng chịu nỗi mất con, mất chồng. nếu không có nguồn, có cội, có những thế hệ ông, cha ta thì sẽ chẳng bao giờ có chúng ta

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )