Môn Văn Lớp: 7 Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả, ấy vậy mà trên trời vẫn mưa t

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả, ấy vậy mà trên trời vẫn mưa tầm tả trút xuống, dưới sông thì nước bốc lên. Than ôi! sức người khó lòng địch nổi sức trời! Thế đê không sao cự lại dược với thế nước! Lo thay ! nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.
ấy lũ con dân đang chân lấm tay bùn, trăm lo nghìn sợ,đem thân yếu hèn mà chống với mưa to gió lớn, để bảo thủ lấy tính mạng, gia tài, thế thời quan cha mệ ở đâu?
Thưa rằng: dang ở trong triều đình kia, Cách đó chừng bốn năm trăm thước. Ðình ấy cũng ở trên mặt đê, nhưng cao mà vững chãi, dẫu nước to thế nào cũng không việc gì.
Nhà văn hoài thanh trong bài ý nghĩa văn chương đã viết nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật muôn loài. từ hai đoạn văn trên em hãy nêu rõlòng thương ngươi của tác giả No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eliza 1 tháng 2022-04-06T17:01:54+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. tình cảm sâu sắc, lòng yêu thương muôn loài, muôn vật trong từng câu văn cua tác giả

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )