Môn Văn Lớp: 7 Tuc ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất , hãy nêu biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu tục ngữ trên và nêu tác dụng

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tuc ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất , hãy nêu biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu tục ngữ trên và nêu tác dụng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 4 tuần 2021-11-04T09:00:34+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng

      Ngày tháng 10 chưa cười đã tối

  2.Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa

  3.Ráng mỡ gà có nhà thì giữ

  4.Tháng 7 kiến bò chỉ lo lại lụt

  5.Tấc đất tấc vàng

 2. Nhât canh chi , nhị canh viên , tam canh điền

  câu này nêu lên các mối lợi trong việc làm ăn thứ nhất là đào ao nuôi cá ( thu lợi nhiều hơn cả ) thứ nhì trồng màu ( thu lợi thấp hơn cả) thứ ba là làm ruộng ( thu lợi thấp hơn cả)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )