Môn Văn Lớp: 7 tục ngữ về con người và xã hội nội dung ôn:nắm được khái niệm tục ngữ ,nội dung,tư tưởng ,ý nghĩa triết lí và hình thức nghệ thuật của nhữn

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: tục ngữ về con người và xã hội
nội dung ôn:nắm được khái niệm tục ngữ ,nội dung,tư tưởng ,ý nghĩa triết lí và hình thức nghệ thuật của những câu tục ngữ đã học
giúp mk với ạ mk Cảm ơn nhìu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alice 9 tháng 2022-04-23T09:55:23+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. -Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền.

    -Tục ngữ phản ánh những nhận định, quan niệm của nhân dân về lao động, về các hiện tượng lịch sử xã hội, về tư tưởng, đạo đức …

    -Tục ngữ phản ánh những kinh nghiệm sống và lối sống của nhân dân, phản ánh truyền thống tư tưởng và đạo đức của nhân dân lao động, trong đó bao hàm những tư tưởng chính trị xã hội và tư tưởng triết học.Tục ngữ thể hiện chủ nghĩa nhân đạo chân chính của nhân dân lao động. Tư tưởng này biểu hiện trước hết ở những quan niệm về con người.Biểu hiện ở thái độ, đánh giá về lao động, cách xét đoán con người qua lao động.Nhiều tục ngữ thể hiện tinh thần đấu tranh của nhân dân lao động chống áp bức, bóc lột.Tục ngữ là những kinh nghiệm của nhân dân trong đời sống thục tiễn, song, nhiều tục ngữ phản ánh những nhận thức có tính chất duy vật tự phát.

    -Những đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ biểu hiện một cách tập trung những đặc điểm của ngôn ngữ Việt Nam.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )