Môn Văn Lớp: 7 Từ xưa ông cha ta đã khuyên”1 cây làm chẳng nên non/ba cây chụm lại nên hòn núi cao”theo em vì sao ông cha ta lại khuyên như vậy?Gạch ý.Khôn

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Từ xưa ông cha ta đã khuyên”1 cây làm chẳng nên non/ba cây chụm lại nên hòn núi cao”theo em vì sao ông cha ta lại khuyên như vậy?Gạch ý.Không chép mạng nha.Mình hứa sẽ vote 5 sao và ctlhn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-04T08:17:12+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Từ xưa ông cha ta đã khuyên”1 cây làm chẳng nên non/ba cây chụm lại nên hòn núi cao”theo em  ông cha ta lại khuyên như vậy vì : 

  + Khuyên chúng ta phải đoàn kết với nhau

  + Khuyên ta đoàn kết đồng lòng mới thành công

  + Đoàn kết sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ,thử thách hay khó khắn đều được.

  + Trong lớp học thfi đoàn kết học tập tốt,thân thiện, hòa đồng

  + Trong dịch bệnh,thiên tai ,lũ lụt vì phải đoàn kết chung tay giữ gìn và chống lại.

  ⇒ Đó vừa là lời khuyên,là lời răn dạy của ông cha ta trong cuộc sống

  ⇒ Đoàn kết là một sức mạnh to lớn,đoàn kết là trên hết

  ⇒ Đoàn kết thì sẽ làm được tất cả,cho nên chúng ta phải sống thật đoàn kết,đồng lòng

  * Phân tích dựa vào cả nghĩa đen và nghĩa bóng là hiểu được ngay!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )