Môn Văn Lớp: 7 Từ nội dung của bài thơ Nam quốc sơn hà, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước ?

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Từ nội dung của bài thơ Nam quốc sơn hà, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 1 năm 2022-02-08T00:06:04+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Một công dân có trách nhiệm với đất nước không thể chỉ gạt nước mắt khóc thương nước mình mà phải bằng hành động. Chúng ta không thể bằng lòng với cuộc sống hiện tại khi nước mình còn nghèo nàn, lạc hậu, càng không thể để độc lập, chủ quyền dân tộc bị đe dọa, Biển Đông “dậy sóng”. Phải hành động để thực sự tự chủ, tự lực, tự cường. Cuối cùng, “toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )