Môn Văn Lớp: 7 trong văn bản phò giá về kinh, viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nó về vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng đất nước hiện nay

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: trong văn bản phò giá về kinh, viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nó về vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng đất nước hiện nay No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2022-02-16T04:03:47+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Qua văn bản phò giá về kinh đã cho ta thấy được sự dũng cảm cưa quân và dân ta.Vì vậy ta phải góp 1 phần công sức của mình trong việc bảo vệ nước nhà trước những lăm le xâm lược.Thế hệ trẻ chúng ta là học sinh chưa có thể làm được điều gì lớn lao để bảo vệ đất nước nhưng chúng ta có thể học thật giỏi,tìm hiểu về thiên nhiên đất nước con người mình,tôn trọng pháp luật,công nhận chủ quyền độc lập.Phê phán những hành vi kích động nhân dân để chống lại nhà nước

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )